ระบบจัดการสำนักงาน V.3

เฉพาะพนักงานในสังกัด การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 เท่านั้น

ลืมรหัสผ่าน
หากเข้าระบบไม่ได้เนื่องจากรหัสผ่านมีอักขระพิเศษ (+@#$%^&*) ให้ทำการเปลี่ยนในเว็บไซต์ intranet.pwa.co.th ก่อนเข้าใช้งานนะครับ

อรุณสวัสดิ์ สวัสดีตอนเช้า

อากาศปลอดโปร่ง ขณะนี้อุณหภูมิประมาณ 29°